Nieuws

Schrijf u in voor een gesprek met de afkoppelcoach!

U kunt zich, als bewoner van de Zeeheldenbuurt, inschrijven voor een afspraak voor een advies aan huis.

Op naar een schetsontwerp voor alle straten!

Afgelopen maandag- en woensdagavond zijn alle bewoners uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van de straten in de Zeeheldenbuurt. We willen u bedanken voor uw komst en het meedenken!

Herinnering: Heeft u zich al aangemeld voor de ophaalsessies van maandag 23 of woensdag 25 januari?

U heeft onlangs een uitnodiging ontvangen voor de ophaalsessie van uw straat. Het is belangrijk dat u zich aanmeldt.

Onderzoek naar bodemopbouw en grondwaterstanden

Voor het gehele plangebied van de Zeeheldenbuurt wordt, al enige tijd, onderzoek gedaan naar de bodemopbouw en de grondwaterstanden.

Uitnodiging ophalen wensen en ideeën

Onlangs is de gemeente Meierijstad gestart met het project ‘Zeeheldenbuurt klimaatrobuust’. Om de Zeeheldenbuurt klimaatrobuust te maken gaan we de straten, daken (zoveel mogelijk) en voortuinen afkoppelen van de riolering.

Heeft u interesse in het afkoppelen van uw eigen huis?

Als bewoner van de Zeeheldenbuurt kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Dit kunt u doen door uw huis af te koppelen van de riolering en aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool.

Startbijeenkomst Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust

Op 7 december van dit jaar zijn we gestart met een algemene bijeenkomst, waarvoor u allen was uitgenodigd. Zeker 80 mensen uit de wijk waren daarbij aanwezig. 

Komt u naar de startbijeenkomst op 7 december?

Op woensdag 7 december 2022 is de startbijeenkomst in ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. De avond start om 19.30 uur. Tijdens deze startbijeenkomst lichten we de aanleiding en het doel toe van het project ‘Zeeheldenbuurt klimaatrobuust’. 

De Zeeheldenbuurt heeft er 350 plantjes bij!

Op woensdag 9 en zaterdag 12 november zijn we gestart met het vergroenen van de Zeeheldenbuurt. Met een enthousiast team hebben we tegels gewipt en zijn er 350 plantjes geplant in de wijk. We hebben dit, samen met u, gedaan! Hartelijk bedankt voor jullie enthousiasme en medewerking.  

Komt u ook tegels wippen?

Samen met u gaan we de Zeehel­denbuurt ‘klimaatrobuust’ maken. Klimaatrobuust betekent dat we de straat opnieuw gaan inrichten zodat de wijk beter geschikt is om extreme droogte of neer­slag op te vangen. Het helpt ook om meer groenperken toe te voegen en om minder straatstenen te gebruiken.

Pagina 2 van 3 [2]

Aanmelden nieuwsbrief

zeeheldenbuurt
2898