Het definitieve ontwerp en beplantingsplan staan online!

Het afgelopen jaar hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de Zeeheldenbuurt. Het definitief ontwerp voor de gehele wijk is bekend en kunt u online bekijken!

Tijdens verschillende sessies hebben we de gewenste situatie besproken met u als bewoners. In meerdere sessies hebben we, op basis van één of meerdere schetsen, ontwerpen en visualisaties, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. De reacties die nog zijn binnengekomen zijn verwerkt en bewoners hebben hier persoonlijk via de mail of website reactie op ontvangen. 

Op de stratenpagina’s zijn de definitieve ontwerpen en het beplantingsplan voor de individuele straten te zien. 
U kunt hier het definitieve ontwerp voor de gehele Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust bekijken. 
U kunt hier het beplantingsplan met bomen voor de gehele wijk bekijken.
U kunt hier het beplantingsplan met onderbeplanting voor de gehele wijk bekijken.​
U kunt hier de stalenkaart met bomen en beplanting bekijken. 

Vervolg

Nadat de ontwerpen definitief zijn, zal gestart worden met de volgende fase. Het bovengrondse ontwerp (de inrichting) en het ondergrondse ontwerp (riolering) zal verder uitgewerkt worden in een bestek, werktekeningen en contractvoorbereiding. Hiermee kan de aanbesteding worden opgestart en een aannemer worden geselecteerd. De verwachting is dat deze fase begin juli 2024 klaar is. Samen met de gekozen aannemer zal een uitvoeringsplanning worden opgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven wanneer welke straat aangepakt wordt. De verwachting is dat de werkzaamheden na de schoolvakantie van 2024 zullen worden opgestart. Voordat het zover is zal er in augustus 2024 nog een bewonersavond georganiseerd worden. Op deze avond zal de aannemer samen met de gemeente Meierijstad u uitleg geven over de planning, de fasering (welke straat wanneer), de contactpersoon tijdens de uitvoering en waar u met uw vragen terecht kan. 

Samenwerken voor een klimaatrobuuste Zeeheldenbuurt

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en hevigere regenbuien, langere perioden van droogte of juist extreem warm weer. Het is belangrijk om onze leefomgeving hierop aan te passen. Daarom gaan we aan de slag in de Zeeheldenbuurt in Schijndel. Er komt een plan voor de afkoppeling van het hemelwater en een plan voor het herinrichten van de openbare ruimte. 

Wat is het probleem en wat gaan we doen? 

We verwachten in de toekomst langere droge periodes én fellere buien. De Zeeheldenbuurt heeft al langere tijd last van wateroverlast wanneer het hard regent. Dit was het geval op 5 juni 2022, door een zware regenbui liep een deel van de straten in de wijk onder water. Om de Zeeheldenbuurt klimaatrobuust te maken gaan we de straten en de daken afkoppelen van de riolering. Het regenwater van die straten en daken wordt straks via een eigen systeem afgevoerd. Er komt zo meer ruimte in de bestaande riolering. Zo wordt het totale systeem ‘robuuster’. Het afkoppelen gaat straat voor straat. Op de kaart onderaan de pagina kunt u zien welke straten afgekoppeld gaan worden. 

Hoe komen we tot een klimaatrobuuste straat?

De gemeente heeft doelen opgesteld om tot een klimaatrobuust ontwerp te komen. Deze doelen zijn verbeeld in onderstaande animatie.

 

Volledige tekstversie (txt-formaat)

 

Zeeheldenbuurt: denk mee met het ontwerp van uw straat!

U heeft veel ruimte om inbreng te geven. Hoe zit dat? Om de nieuwe afkoppelvoorzieningen aan te kunnen leggen moeten we de wegen, parkeervakken, trottoirs en een deel van de groenstroken opbreken. Naast de aanleg van (ondergrondse) voorzieningen willen we tegelijkertijd ook de straat duurzamer inrichten aansluitend bij uw behoeften. Die nieuwe inrichting kunt u samen met de andere bewoners van uw straat zelf ontwerpen. Het ontwerpproces loopt van eind juli 2022 tot en met medio juni 2023. Daarin werkt u voor een deel samen met anderen bewoners uit uw straat en regelt u dat ook deels zelf. U organiseert zich als straat en bespreekt samen de ontwerpen om zo een gezamenlijke mening van de straat te vormen. Voor een ander deel werkt u samen met onze ontwerpers die u helpen om een goed ontwerp te maken. Het is geen verplichting om mee te doen. Misschien kunt u het als straat samen niet eens worden. Of misschien hebben te weinig mensen in uw straat tijd om samen met ons een plan te maken. In die gevallen maken we als gemeente een plan en kunt u daarop reageren.

Meer weten?

U kunt hier naar de stratenpagina van de Zeeheldenbuurt gaan.

Op de pagina achtergronden van deze site geven we meer informatie over dit project en het projectgebied. Daar staat bijvoorbeeld een overzicht van de stappen die we gaan nemen, de spelregels voor het maken van de ontwerpen en de kaders waar iedereen aan gebonden is.

Project ‘Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust’

Met het project ‘Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust’ gaan we de leefomgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit project is een onderdeel van de reeks ‘groenblauwe’ initiatieven van Meierijstad. Deze reeks levert een positieve bijdrage aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit in Meierijstad. In het verleden zijn als onderdeel van de reeks al de projecten ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust', ‘Blauwe Sportparken’, ‘Kienehoef Klimaatrobuust’ en ‘Erp-Oost klimaatrobuust’ opgestart/uitgevoerd.

Kaart plangebied Zeeheldenbuurt

Op deze kaart ziet u welke straten in de Zeeheldenbuurtdeel uitmaken van het project. Het gaat om de volgende straten of straatdelen: Cornelis Trompstraat, Jan van Galenstraat, Piet Heinstraat, Karel Doormanstraat, Schutsboom, Michiel de Ruyterstraat, De Steenen Kamer

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Dit project wordt in opdracht van gemeente Meierijstad uitgevoerd door de samenwerkende partijen:
LOS stadomland en Megaborn

 Logo MegabornLogo LOS stadomland 

zeeheldenbuurt
2898