Samenwerken voor een klimaatrobuuste Zeeheldenbuurt

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en hevigere regenbuien, langere perioden van droogte of juist extreem warm weer. Het is belangrijk om onze leefomgeving hierop aan te passen. Daarom gaan we aan de slag in de Zeeheldenbuurt in Schijndel. Er komt een plan voor de afkoppeling van het hemelwater en een plan voor het herinrichten van de openbare ruimte. 

Wat is het probleem en wat gaan we doen? 

We verwachten in de toekomst langere droge periodes én fellere buien. De Zeeheldenbuurt heeft al langere tijd last van wateroverlast wanneer het hard regent. Dit was het geval op 5 juni 2022, door een zware regenbui liep een deel van de straten in de wijk onder water. Om de Zeeheldenbuurt klimaatrobuust te maken gaan we de straten en de daken afkoppelen van de riolering. Het regenwater van die straten en daken wordt straks via een eigen systeem afgevoerd. Er komt zo meer ruimte in de bestaande riolering. Zo wordt het totale systeem ‘robuuster’. Het afkoppelen gaat straat voor straat. Op de kaart onderaan de pagina kunt u zien welke straten afgekoppeld gaan worden. 

Zeeheldenbuurt: denk mee met het ontwerp van uw straat!

U heeft veel ruimte om inbreng te geven. Hoe zit dat? Om de nieuwe afkoppelvoorzieningen aan te kunnen leggen moeten we de wegen, parkeervakken, trottoirs en een deel van de groenstroken opbreken. Naast de aanleg van (ondergrondse) voorzieningen willen we tegelijkertijd ook de straat duurzamer inrichten aansluitend bij uw behoeften. Die nieuwe inrichting kunt u samen met de andere bewoners van uw straat zelf ontwerpen. Het ontwerpproces loopt van eind juli 2022 tot en met medio juni 2023. Daarin werkt u voor een deel samen met anderen bewoners uit uw straat en regelt u dat ook deels zelf. U organiseert zich als straat en bespreekt samen de ontwerpen om zo een gezamenlijke mening van de straat te vormen. Voor een ander deel werkt u samen met onze ontwerpers die u helpen om een goed ontwerp te maken. Het is geen verplichting om mee te doen. Misschien kunt u het als straat samen niet eens worden. Of misschien hebben te weinig mensen in uw straat tijd om samen met ons een plan te maken. In die gevallen maken we als gemeente een plan en kunt u daarop reageren.

Fysiek overleg

We overleggen in principe fysiek, tenzij dat vanwege (Covid) beperkingen niet mogelijk is, dan overleggen we digitaal. Mochten de overleggen digitaal gaan plaatsvinden zijn verschillende digitale hulpmiddelen beschikbaar om het ontwerp te maken. Onze ervaring is dat de meeste mensen heel snel en goed met deze hulpmiddelen kunnen werken. 

Meer weten?

U kunt hier naar de stratenpagina van de Zeeheldenbuurt gaan.

Op de pagina achtergronden van deze site geven we meer informatie over dit project en het projectgebied. Daar staat bijvoorbeeld een overzicht van de stappen die we gaan nemen, de spelregels voor het maken van de ontwerpen en de kaders waar iedereen aan gebonden is.

Project ‘Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust’

Met het project ‘Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust’ gaan we de leefomgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit project is een onderdeel van de reeks ‘groenblauwe’ initiatieven van Meierijstad. Deze reeks levert een positieve bijdrage aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit in Meierijstad. In het verleden zijn als onderdeel van de reeks al de projecten ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust', ‘Blauwe Sportparken’, ‘Kienehoef Klimaatrobuust’ en ‘Erp-Oost klimaatrobuust’ opgestart/uitgevoerd.

Kaart plangebied Zeeheldenbuurt

Op deze kaart ziet u welke straten in de Zeeheldenbuurtdeel uitmaken van het project. Het gaat om de volgende straten of straatdelen: Cornelis Trompstraat, Jan van Galenstraat, Piet Heinstraat, Karel Doormanstraat, Schutsboom, Michiel de Ruyterstraat, De Steenen Kamer

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Op naar een schetsontwerp voor alle straten!

Afgelopen maandag- en woensdagavond zijn alle bewoners uitgenodigd om mee te denken over de inrichti...

Herinnering: Heeft u zich al aangemeld voor de ophaalsessies van maandag 23 of woensdag 25 januari?

U heeft onlangs een uitnodiging ontvangen voor de ophaalsessie van uw straat. Het is belangrijk dat ...

Onderzoek naar bodemopbouw en grondwaterstanden

Voor het gehele plangebied van de Zeeheldenbuurt wordt, al enige tijd, onderzoek gedaan naar de bode...

Uitnodiging ophalen wensen en ideeën

Onlangs is de gemeente Meierijstad gestart met het project ‘Zeeheldenbuurt klimaatrobuust’. Om de ...

Heeft u interesse in het afkoppelen van uw eigen huis?

Als bewoner van de Zeeheldenbuurt kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Dit kun...

Startbijeenkomst Zeeheldenbuurt Klimaatrobuust

Op 7 december van dit jaar zijn we gestart met een algemene bijeenkomst, waarvoor u allen was uitgen...

Komt u naar de startbijeenkomst op 7 december?

Op woensdag 7 december 2022 is de startbijeenkomst in ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. De avond s...

De Zeeheldenbuurt heeft er 350 plantjes bij!

Op woensdag 9 en zaterdag 12 november zijn we gestart met het vergroenen van de Zeeheldenbuurt. Met ...

Komt u ook tegels wippen?

Samen met u gaan we de Zeehel­denbuurt ‘klimaatrobuust’ maken. Klimaatrobuust betekent dat we de s...

Start van onderzoeken in de Zeeheldenbuurt

Ter voorbereiding van het project ‘klimaatrobuust Zeeheldenbuurt’ worden binnenkort de eerste onde...

Dit project wordt in opdracht van gemeente Meierijstad uitgevoerd door de samenwerkende partijen:
LOS stadomland en Megaborn

 Logo MegabornLogo LOS stadomland 

zeeheldenbuurt
2898