Nieuws

Het definitieve ontwerp en beplantingsplan staan online!

Het definitieve ontwerp en beplantingsplan staan online!

Het afgelopen jaar hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de Zeeheldenbuurt. Het definitief ontwerp voor de hele wijk is bekend en kunt u hier online bekijken! 

Op de stratenpagina’s zijn de definitieve ontwerpen en het beplantingsplan voor de individuele straten te zien. 
Op de homepage is het definitieve ontwerp voor de gehele wijk te zien. 

Hoe is het definitief ontwerp tot stand gekomen?

Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben we samen de gewenste situatie besproken. We hebben doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. 
De reacties die nog zijn binnengekomen zijn verwerkt en bewoners hebben hier persoonlijk via de mail of website reactie op ontvangen. 

Er zijn, tijdens de looptijd van het project, veel vragen gekomen over het plaatsen van bomen in relatie tot het rendement van zonnepanelen. De bewoners die hier een vraag over gesteld hebben, hebben een individuele reactie gehad. Samen met de gemeente hebben we een memo gemaakt waar we een standpunt innemen over dit dilemma. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u de memo hier lezen.

Heeft u nog opmerkingen op het ontwerp, dan kunt u een reactie sturen naar loes.van.schie@losstadomland.nl. U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met 22 maart 2024.

Vervolg

Nadat de ontwerpen definitief zijn, zal gestart worden met de volgende fase. Het bovengrondse ontwerp (de inrichting) en het ondergrondse ontwerp (riolering) zal verder uitgewerkt worden in een bestek, werktekeningen en contractvoorbereiding. Hiermee kan de aanbesteding worden opgestart en een aannemer worden geselecteerd. De verwachting is dat deze fase begin juli 2024 klaar is. Samen met de gekozen aannemer zal een uitvoeringsplanning worden opgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven wanneer welke straat aangepakt wordt. De verwachting is dat de werkzaamheden na de schoolvakantie van 2024 zullen worden opgestart. Voordat het zover is zal er in augustus 2024 nog een bewonersavond georganiseerd worden. Op deze avond zal de aannemer samen met de gemeente Meierijstad u uitleg geven over de planning, de fasering (welke straat wanneer), de contactpersoon tijdens de uitvoering en waar u met uw vragen terecht kan. 

|

Bijlage

  1. Zonnepanelen_240305.pdf 6-3-2024 8:32:41

Aanmelden nieuwsbrief

zeeheldenbuurt
2898