Nieuws

Het definitieve ontwerp en beplantingsplan staan online!

Het definitieve ontwerp en beplantingsplan staan online!

Het afgelopen jaar hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de Zeeheldenbuurt. Het definitief ontwerp is bekend en kunt u online bekijken! Ook kunt u het beplantingsplan bekijken en uw reactie geven. Voor de schoolomgeving met de Cornelis Trompstraat en de Evertsenstraat is het voorlopig ontwerp gereed. U kunt reageren tot en met 17 december. 

Tijdens verschillende sessies hebben we de gewenste situatie besproken met u als bewoners. In meerdere sessies hebben we, op basis van één of meerdere schetsen, ontwerpen en visualisaties, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. 

Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 

Voor de Cornelis Trompstraat is een andere aanpak gevolgd. Het voorlopig ontwerp voor de Cornelis Trompstraat is klaar en wordt ook gepresenteerd op de website. Daarnaast is er binnenkort nog een inloopavond voor de bewoners van de Cornelis Trompstraat en Evertsenstraat. Deze bewoners zijn hiervan op de hoogte. De ambitie is om de uitvoering van de Cornelis Trompstraat tegelijkertijd met de andere straten mee te nemen. 

Bekijk het definitief ontwerp en geef een reactie op het beplantingsplan!

We nodigen u uit om het definitieve ontwerp en het beplantingsplan van Zeeheldenbuurt klimaatrobuust te bekijken. Via de stratenpagina’s is per straatcluster het definitieve ontwerp en beplantingsplan te zien. 
U kunt hier het definitieve ontwerp en beplantingsplan voor de gehele Zeeheldenbuurt bekijken. 
U kunt via de website reageren op het beplantingsplan bij het desbetreffende straatcluster. U kunt ook een individuele reactie sturen naar Loes van Schie. U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met 17 december 2023.

Vervolg

Op basis van uw reacties passen de ontwerpers het beplantingsplan aan waar dat nodig is en stellen we het ontwerp vast.
De definitieve tekeningen publiceren we op de website, zodat u weet wat er met uw reactie gedaan is. Zodra de tekeningen op de website staan, informeren wij u daarover met de digitale nieuwsbrief. Na 17 december maken we ook op de website de verdere planning bekend met betrekking tot de uitvoering.

|

Aanmelden nieuwsbrief

zeeheldenbuurt
2898