Nieuws

Denk mee over het voorlopig ontwerp van de schoolomgeving!

Denk mee over het voorlopig ontwerp van de schoolomgeving!

We nodigen u uit om het voorlopig ontwerp te bekijken op een inloopavond op donderdag 7 december 2023. De inloopavond start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. U kunt daarbinnen een moment kiezen wat u het beste past. De avond vindt plaats bij ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. U hoeft zich niet aan te melden.

U kunt het ontwerp van de Cornelis Trompstraat – Evertsenstraat alvast bekijken op de stratenpagina van de Schoolomgeving. U kunt reageren tot 17 december 2023.

Hoe is het voorlopig ontwerp tot stand gekomen? 

Als gemeente werken we aan een ‘klimaatrobuuste’ Zeeheldenbuurt. Klimaatrobuust betekent dat we de straat opnieuw gaan inrichten zodat de wijk beter tegen extreme droogte en extreme neerslag kan. Binnen dit project is voor de Cornelis Trompstraat een maatwerkaanpak gevolgd. 

Aanleiding daarvoor was de eerste werkbijeenkomst in maart 2023 met de bewoners. Er bleek veel discussie te zijn over het gebruik van de straat door ‘de school’. Er wordt geparkeerd en kinderen worden gebracht en gehaald. 

Naar aanleiding van de bevindingen is er onderzoek gedaan door de gemeente naar verschillende aspecten en er zijn verschillende varianten voor de toegankelijkheid van de school onderzocht. De resultaten hiervan zijn besproken in een brede bijeenkomst op 20 juni 2023. Tijdens deze bijeenkomst kwam naar voren dat de voorkeur uitgaat naar het uitwerken van de optie ‘erfinrichting Cornelis Trompstraat in 2 richtingen’. Het schetsontwerp is gepresenteerd aan de bewoners op 12 oktober 2023. Onderdeel van het ontwerp was ook een eerste schets voor het terrein rond de fontein bij de Evertsenstraat. 

Met alle opgehaalde informatie en met gesprekken binnen de gemeente is een voorlopig ontwerp gemaakt. 

In aanvulling op de erfinrichting wordt onderzocht of het haalbaar is om het brengen en halen van kinderen, meer dan nu, te concentreren aan de noordzijde van het scholencomplex (Jan van Amstelzijde). Dat zou namelijk de effectiviteit van de maatregelen in de Cornelis Trompstraat groter maken. 

Hoe nu verder? 

We nodigen u uit om het voorlopig ontwerp te bekijken. Op donderdag 7 december wordt een inloopavond georganiseerd in ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. U kunt hier het voorlopig ontwerp bekijken en vragen stellen over het ontwerp. Het voorlopig ontwerp staat ook op uw stratenpagina op de projectwebsite. U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met 17 december 2023. 

Op basis van de reacties op de inloopbijeenkomst passen de ontwerpers, waar mogelijk, het ontwerp aan en wordt het beplantingsplan gemaakt. De definitieve tekeningen publiceren we op de website, zodat u weet wat er met uw reactie gedaan is. Zodra de tekeningen op de website staan, informeren wij u daarover met de digitale nieuwsbrief. Na 17 december maken we op de website de verdere planning bekend met betrekking tot de uitvoering.

|

Aanmelden nieuwsbrief

zeeheldenbuurt
2898