Schoolomgeving

Denk mee over de schoolomgeving in Schijndel

De gemeente Meierijstad is bezig met het maken van een plan voor de omgeving van Het Kwekkeveld en De Vossenberg. We willen de verkeerssituatie rondom de scholen verbeteren, zodat het aangenaam wonen is voor bewoners en kinderen veilig naar school kunnen.
 
Op donderdag 12 oktober vond een bijeenkomst plaats bij 't Spectrum. Op deze avond hebben we het schetsmodel voor de Cornelis Trompstraat gepresenteerd aan de bewoners. Op donderdag 7 december 2023 is een inloopavond om het voorlopige ontwerp te bekijken en hierover vragen te stellen.

Aanleiding

De gemeente werkt al enige tijd aan het project ‘klimaatrobuust’ Zeeheldenbuurt. Klimaatrobuust betekent dat we de straat opnieuw gaan inrichten zodat de wijk beter tegen langdurige droogte of veel neerslag kan. We maken samen met bewoners een ontwerp voor de Zeeheldenbuurt.
 
Binnen dit project praten we met bewoners van alle straten. Zo ook met de bewoners van de Cornelis Trompstraat. Door de ligging van de basisscholen aan de Cornelis Trompstraat speelt er veel in de straat op het gebied van parkeren en verkeer. Op basis van de gesprekken is besloten om het onderzoek te verbreden en breder te kijken naar de schoolomgeving.

Waar staan we nu?

 • We hebben een bredere visie voor de hele schoolomgeving gemaakt. Hierbij is onderzocht of het mogelijk is om de verkeerssituatie rondom de school te verbeteren zodat bewoners een fijne leefomgeving hebben en kinderen veilig naar school kunnen gaan.
 • We hebben gesprekken gevoerd met de school, Woonmeij en de wijkagent.
 • We hebben onderzoek gedaan naar het parkeren rondom de school van bewoners, personeel en ouders.
 • We hebben gekeken naar de herkomst van de leerlingen en de loop- en fietsroutes in beeld gebracht.
 • Op basis van de reacties van bewoners hebben we één mogelijkheid voor de Cornelis Trompstraat verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. 

Bekijk het ontwerp en geef uw reactie!

We nodigen u uit om het voorlopig ontwerp voor uw straat te bekijken. We zijn benieuwd naar uw reactie! Licht vooral ook uw argumenten toe, zodat wij een goede afweging kunnen maken.
 
We ontvangen het liefst afgestemde gezamenlijke reacties als ‘mening van de straat’. Hoe beter de reactie onderling is afgestemd, hoe beter de reactie te gebruiken is. U kunt uw reactie ook doorgeven aan de contactpersoon.
 
U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met 17 december 2023.

 

Voorlopig ontwerp

Voor de Cornelis Trompstraat is een voorlopig ontwerp getekend. Zoals ook in de brief vermeld zijn uw wensen, voor zover mogelijk, meegenomen in de nieuwe ontwerptekening.

Uitgangspunten ontwerp

 • De gehele Cornelis Trompstraat wordt ingericht als een woonerf.
 • De auto mag er doorheen, maar het wordt minder aantrekkelijk omdat er ongeveer om de 30 meter een obstakel te vinden is (zoals een boom, een parkeerplaats of een plantvak.
 • In een woonerf wordt geen verschil gemaakt tussen een stoep en de rijbaan. De voetganger en fietser heeft hier voorrang.
 • Parkeren mag enkel in de vakken en niet meer op de rijbaan.
 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De bestaande bomen worden verwijderd en vervangen voor nieuwe bomen.
 • De molgoot ligt in het midden van de verharding, enkel op de rechte stukken.
 • De kruisingen met de Jan van Galenstraat, Piet Heinstraat en Karel Doormanstraat worden zo veel mogelijk vergroend. Dit blijven gelijkwaardige kruispunten.
 • De kruising tussen de Cornelis Trompstraat en Jan van Amstelstraat krijgt een plateau.

Uitgangspunten B – School

 • De schooltuin wordt ingericht met beplanting en een halfverhard pad. Kinderen kunnen op deze manier veilig naar school toe lopen. Op dit halfverhard pad zijn af en toe inrichtingselementen zoals een boombank of betonnen poef te vinden.
 • De schooltuin is afgeschermd met een verhoogde rand. Om de veiligheid voor fietsers te waarborgen is de ruimte tussen obstakels hier 5 meter.

Uitgangspunten C – Begraafplaats

 • De ruimte tussen de obstakels is overal minstens 4,80 meter.
 • Er zijn 7 parkeerplaatsen ingetekend. Dit zijn 4 extra auto’s die kunnen parkeren vergeleken met de huidige situatie.
 • Achter de parkeerplaatsen tegen het groentje aan ligt een halfverhard pad. Kinderen die hier worden afgezet kunnen op deze manier veilig naar school toe lopen.
 • De toegang tot het achterterrein blijft toegankelijk.

 
Uitgangspunten D – 9 t/m 17, 18 t/m 34

 • De ruimte tussen de obstakels is overal minstens 4,80 meter.
 • Er zijn 6 parkeerplaatsen ingetekend. Dit komt ongeveer overeen met de huidige situatie (er zijn meerdere tellingen uitgevoerd in de straat). De parkeerdruk wordt opgevangen met de extra parkeerplaatsen bij deel C.

Uitgangspunten E – Fontein

 • De ruimte tussen de obstakels is overal minstens 4,80 meter. Ter hoogte van de haakse parkeervakken is er 6 meter aangehouden.
 • Er zijn 15 parkeerplaatsen ingetekend. Dit zijn 2 extra auto’s die kunnen parkeren vergeleken met de huidige situatie.
 • In het groentje is een grote wadi geplaatst om zo veel mogelijk water op te kunnen vangen.
 • De fontein blijft behouden.
 • Er komt een halfverhard pad tussen het trottoir aan de Boschweg en de Cornelis Trompstraat. Hiermee wordt de fontein meer toegankelijk gemaakt.
| Categoriën: | Tags: |

Commentaar

 • Al eerste natuurlijk waanzin om hier een woonerf van te maken. Dit ook met het bereikbaarheid van de hulpdiensten.Ik rij desbetreffende weg dagelijks, en nu is dat een puinhoop. Dit lost helemaal niks op. Gaat alleen maar erger worden. Je zou ontwerp moeten veranderen dat de scholen alleen bereikbaar zijn via Jan van Amstelstraat. Deze is al auto luw. Door afsluiting ervan is er al moeilijker om Heinstr en Galenstr te bereiken. Dus Ankerpad afsluiten. Er is veel te weinig rekening gehouden met de automobilist
  27-11-2023 3:39:21 Reageer
 • Wat ik vooral nog mis zijn 2 duidelijk zichtbare oversteek plaatsen voor kinderen die te voet naar school gaan.Verder ziet het ee netjes uit
  23-11-2023 10:00:30 Reageer
 • ik denk dat idee 3A of 3B de beste opties zijn voor alle partijen alleen zou ik voor de leraren parkeergelegenheid creeeren op het grasveldje aan de oostzijde van de school dit dient nu alleen nog maar als honden uitlaat plaats
  4-11-2023 6:10:56 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
zeeheldenbuurt
2898