Straatcluster 7: De Steenen Kamer

Bekijk het definitieve ontwerp en geef uw reactie op het beplantingsplan!

Afgelopen jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad om samen te praten over de gewenste situatie in de straat. We hebben besproken wat de wensen zijn vanuit u als bewoners. In meerdere bijeenkomsten hebben we doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Alle input die is opgehaald van de verschillende bijeenkomsten is zo goed mogelijk vertaald in het definitief ontwerp.  

Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 
U kunt reageren op het beplantingsplan tot en met 17 december 2023.

Definitief ontwerp

Voor de Steenen Kamer is een definitief ontwerp getekend. Zoals ook in de brief vermeld zijn uw wensen, voor zover mogelijk, meegenomen in de nieuwe ontwerptekeningen. 

Uitgangspunten ontwerp

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan is 5,30m breed, afwatering in het midden van de rijbaan (hol profiel).
 • De rijbaan maakt tweemaal een slinger in de straat.
 • Parkeren op de rijbaan.
 • Trottoir noordzijde 1,80m breed. De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • De bestaande bomen in het trottoir worden verwijderd.
 • Aan de noordzijde komt in een deel van de straat een groenstrook met nieuwe bomen.
 • Aan de zuidkant komt een groenstrook met onderbeplanting en enkele nieuwe bomen. Hierbij wordt rekening gehouden met bomen op privé terrein.
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. De bestaande breedtes van de opritten in de openbare ruimte zijn aangehouden.
 • Het trottoir en de opritten aan de noordzijde worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • Bij nr. 14 wordt het trottoir aangelegd tot aan de oprit voor een goede voetgangersverbinding naar de Meijgraaf. 
 • Opritten aan de zuidzijde behouden waar kan de bestaande materialen. Wanneer een oprit verlengd moet worden wordt dit aangepast.
 • Voor de nieuwe woning (nr. 20) is indicatief een oprit ingetekend, de locatie van de inrit kan nog wijzigen. Tussen de oprit en de haakse parkeerplaatsen voor nr. 18 is groen met onderbeplanting toegevoegd. 
 • Kliko-opstelplaatsen op de opritten zoals in de bestaande situatie.
 • Op de kruispunten komen plateau’s, ook bij de toegang naar het achterterrein komt een plateau.
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers.
 • Verlichting komt in de groenstroken zo dicht mogelijk bij de huidige plekken.
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende.
| Categoriën: | Tags: |

Commentaar

 • Fantastisch initiatief,Naast de riolering aanpassingen en afkoppelen van regenwater waarvoor de straten open moeten. Zou ik ook graag zien dat er aan de energie transitie wordt nagedacht. In 2024 komen er nieuwe wetten op het gebied van warmtenetten, als de straat toch open gaat is dat in mijn optiek het ideale moment om voorzieningen voor zo’n warmtenet meteen mee te nemen. Er kan nagedacht worden waar in de toekomst energie opgeslagen kan worden in de wijk en hoe het gedistribueerd kan worden. Nodige buizen kunnen tijdens de riool aanpassing meteen onder het wegdek gelegd worden om op aan te sluiten. Dan hoeft de weg niet 2 keer open.Graag kom ik naar de meedenk avonden om hierover mee te denken, een uitnodiging zie ik graag tegemoet.GroetenBart van Kaathoven
  25-9-2022 1:11:38 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
zeeheldenbuurt
2898