Straatcluster 6: Michiel de Ruyterstraat

Bekijk het definitieve ontwerp en geef uw reactie op het beplantingsplan!

Afgelopen jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad om samen te praten over de gewenste situatie in de straat. We hebben besproken wat de wensen zijn vanuit u als bewoners. In meerdere bijeenkomsten hebben we doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Alle input die is opgehaald van de verschillende bijeenkomsten is zo goed mogelijk vertaald in het definitief ontwerp.  

Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 

Definitief ontwerp

Voor de Michiel de Ruyterstraat is een definitief ontwerp getekend. Zoals ook in de brief vermeld zijn uw wensen, voor zover mogelijk, meegenomen in de nieuwe ontwerptekeningen. 

Uitgangspunten doorgaande straat

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan wisselt van breedte. Bij de haakse parkeervakken is de rijbaan 6m breed. In de rest van de straat is de rijbaan 4,80m breed met afwatering in het midden van de rijbaan (hol profiel).
 • De sfeer van de hofjes wordt over de rijbaan getrokken met plateau’s op de kruispunten.
 • Het trottoir en parkeren op één niveau aan de noordzijde. Tussen de parkeerplaatsen komen een aantal nieuwe bomen.
 • Trottoir noordzijde is 1,80m breed, het trottoir aan de zuidzijde varieert tussen de 1,20m en 1,50m breed. De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte.
 • In totaal 46 langsparkeerplaatsen en 43 haakse parkeerplaatsen. Dit zijn 7 reguliere parkeerplaatsen meer dan in de bestaande situatie.
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. De bestaande breedtes van de opritten zijn aangehouden.
 • Het trottoir en de opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers.
 • Het langsparkeren wordt uitgevoerd in grasbeton en de haakse parkeervakken worden uitgevoerd in TTE rooster (grasparkeren).
 • Kliko-opstelplaatsen op een aantal aangeven locaties op het trottoir.
 • Op het kruispunt met de Schutsboom en de Jan van Amstelstraat komen plateau’s.
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers.
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende.

Uitgangspunten hofjes

 • Rondom het hof komt een trottoir van 1,20m breed in betonstraatstenen. Dit is een afwijkende kleur ten opzichte van de rijbaan in de hofjes. 
 • In de hofjes is eenrichtingsverkeer.
 • De rijbaan is 3,85m breed in hofje A en D en 3,50m breed in hofje B en C, beide met afwatering aan het groen door een molgoot met kolken.
 • In hof A en D is schuin parkeren in het groen, op TTE roosters (grasparkeren).
 • Hof A heeft 10 parkeerplaatsen. Dat zijn er 5 meer dan in de bestaande situatie.
 • Hof D heeft 10 parkeerplaatsen. Dat zijn er 2 meer dan in de bestaande situatie.
 • Hof B en C hebben geen parkeerplaatsen in het hof zelf, net zoals in de bestaande situatie.
 • Bestaande bomen worden waar mogelijk behouden in het hof, daarnaast worden in sommige hoven extra bomen toegevoegd.
 • In het hof wordt onderbeplanting toegepast in combinatie met gras.
 • De Jeux de Boules baan bij hofje B is 1,30m naar het zuiden verplaatst om onderbeplanting tussen de Jeux de Boules baan ten de parkeerplaatsen te planten. 
 • De geveltuintjes worden enkel uitgevoerd wanneer een bewoner een geveltuintje wil hebben. Dit wordt bekeken per individuele woning. 
| Categoriën: | Tags: |

Commentaar

 • W
  Het langsparkeren wordt uitgevoerd in grasbeton en de haakse parkeervakken worden uitgevoerd in TTE rooster (grasparkeren).Waarom wordt dit niet allemaal grasbeton? Als het nu regent is het een modderboel op het parkeerstuk bij het TTE rooster, je zakt weg in de gaten.Over de beplanting, ik ben nog steeds geen fan van bomen aan de lange zijde van de straat. Er is gewoonweg niet genoeg trottoir. In de oude situatie kon je niet langs elkaar lopen en was lopen met een kinderwagen of rollator ook een behoorlijke uitdaging. Nu is het eindelijk opgelost en kan iedereen gewoon gebruik maken van het trottoir, gaan ze er weer bomen terugplaatsen.Ik vindt het erg vervelend dat er uitgerekend bij mij weer een boom komt te staan en dan ook nog een boom die hooguit een maand per jaar in bloei staat en je vervolgens 2 maanden rotzooi hebt van de bloemen die uitvallen, en vervolgens in het najaar weer de bladeren laat vallen.Zet er dan in ieder geval iets neer waar je niet zoveel onderhoud aan hebt, want helaas is dat voor de omwonenden en niet voor de gemeente.
  25-11-2023 7:00:10 Reageer
  • @W: Bedankt voor je reactie. Tijdens de verschillende bewonersavonden is naar voren gekomen dat bewoners de TTE roosters juist mooi groen vonden. Vandaar dat dit nu terugkomt in het ontwerp. Wel is er in de bestaande situatie geen duidelijk onderscheid tussen de verschillende parkeervakken. In het nieuwe ontwerp brengen we duidelijke markeringen aan in de vakken. Dan komt er een verharde strook (rijen met dichte blokjes) tussen het gras. Hierdoor worden de verschillende parkeervakken duidelijker maar is er ook een verhard pad waarover gelopen kan worden. De bomen komen tussen de parkeervakken te staan en niet op het trottoir. Het trottoir van 1,80m breed blijft zo over de gehele straat goed toegankelijk. Kunt u aangeven over welke boom dit precies gaat? Voor welke woning? Dan kunnen wij kijken naar een andere soort boom. Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.
   21-12-2023 3:15:28 Reageer
 • Beste Ontwerpers, afgelopen bijeenkomst d.d. 29-03-2023 M. de Ruyterstraat gaven de bewoners van Hofje A heel graag de leibomen te behouden, dit werd afgekapt omdat het wat maatvoering niet mogelijk was, dit is naar mijn mening niet juist. Voorstel, hart leibomen is 16,21m, oude situatie 15,26 incl. tegelpad achter parkeervakken, nieuwe parkeervakken excl. tegelpad 15,00m ( met een tegel 40/60 zou de maat 15,40 en/of 15,60m worden), een nieuw tegelpad aanbrengen voor bestaand bankje langs in plantsoen met aan 2 zijden schuine aansluiting op achterkant parkeervakken. Omdat de wegbreedte 6.0m i.p.v. circa 4.0m zal worden is het geen must om achteruit in te parkeren en is daar naar mijn mening geen voetpad nodig maar zou een tegel 40/60 moeten volstaan? De bestaande struiken eventueel vervangen door nieuwe afscheiding tussen leibomen, tevens zou een afvalbak bij het bankje niet misstaan. Ik zal volgende bijeenkomst voor de duidelijkheid een schetsje overhandigen. Mijn opzichter zei vroeger altijd wanneer het niet kan zoals het moet, maken wij het zoals het kan!! Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd om e.e.a. uit te kunnen werken en/of te bekijken b.v.d.
  6-4-2023 5:20:24 Reageer
  • @Toon Ketelaars: Beste Toon, Bedankt voor uw reactie. We zullen jouw voorstel proberen in te tekenen en meenemen naar de avond. Dan kunnen we dit even bespreken. Tot dan!
   15-6-2023 5:37:32 Reageer
 • Waarom in 1 hofje grasbeton? Lijkt me mooier om ze allemaal als woonerf in te delen. Ben ook bang dat het grasbeton niet goed bijgehouden kan worden als het zo dicht op de huizen ligt
  19-3-2023 2:37:26 Reageer
 • Ik zie bij 2 hofjes de stoep achter de parkeerplaats als kronkelpad getekend door het groen. Dit betekent dat je dus niet iets uit je kofferbak kan halen als je daar parkeerd. Het lijkt mij logischer deze ook recht achter de auto's te leggen.
  19-3-2023 2:33:34 Reageer
 • Ik zie geen invaliden parkeerplaatsen meegenomen in deze 2 tekeningen. En er zijn er toch een paar in de straat. Ik vind belangrijk toch zo kort mogelijk aan huis te kunnen parkeren... heb m niet voor niks... hoor graag of wordt meegenomen in t plan.. Mvg a vd oetelaar
  18-3-2023 2:41:40 Reageer
  • @A vd oetelaar: Klopt, de invalidenparkeerplaatsen zijn nog niet ingetekend. We zijn ervan op de hoogte dat er meerdere invalidenparkeerplaatsen aanwezig zijn in de wijk en deze komen ook weer terug in de nieuwe inrichting. Na de bewonersavond kunnen we (hopelijk) toewerken naar één ontwerp voor de straat. Hierin kunnen we meer details uitwerken zoals de locatie van de invalidenparkeerplaatsen maar ook materialen, locatie van lichtmasten etc. De locaties van invalidenparkeerplaatsen zal zo dicht mogelijk op de huidige locatie zijn.
   23-3-2023 5:34:25 Reageer
 • Ik was nog vergeten te zeggen dat ik wel hoop dat het infiltratieriool doorgaat en hopelijk raak ik dan het water kwijt uit de watermeterput en onder onze woning omdat het waterniveau hopelijk in de natte maanden zal zakken.P.s het waterpeil in de watermeterput staat 22-01-2023 op circa 56cm onder vloerpeil van onze woning
  22-1-2023 2:03:58 Reageer
 • Conform de nu actuele grondwaterpeilmetingen zie ik dat die tussen de 45 cm/ 50cm onder maaiveld liggen, ik denk dan dat een toekomstig infiltratie HWA riool meer water uit de omliggende gronden afvoert dan er op locatie zal blijven, naar mijn mening schieten de ontwerpers dan het doel voorbij?
  22-1-2023 1:49:30 Reageer
 • Ben benieuwd hoe het gaat
  21-12-2022 2:47:13 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
zeeheldenbuurt
2898