Straatcluster 2: Jan van Galenstraat

Bekijk het definitieve ontwerp!

Afgelopen jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehad om samen te praten over de gewenste situatie in de straat. We hebben besproken wat de wensen zijn vanuit u als bewoners. In meerdere bijeenkomsten hebben we doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Alle input die is opgehaald van de verschillende bijeenkomsten is zo goed mogelijk vertaald in het definitief ontwerp.  

Naast de nieuwe inrichting voor de straten is nu ook het beplantingsplan gereed voor de wijk. Van een aantal straten hebben we voorkeuren doorgekregen voor bomen en beplanting. Dit is zo goed als mogelijk verwerkt in het beplantingsplan. 
 

Definitief ontwerp

Voor de Jan van Galenstraat is een definitief ontwerp getekend. Zoals ook in de brief vermeld zijn uw wensen, voor zover mogelijk, meegenomen in de nieuwe ontwerptekeningen. 

Uitgangspunten doorgaande straat 

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer. 
 • De bestaande bomen en groenvakken blijven behouden. 
 • De rijbaan is 5,30m breed, afwatering in het midden van de rijbaan (hol profiel). 
 • Westzijde een trottoir van 1,80m breed. De hoogte van de stoeprand blijft gelijk aan de huidige hoogte. 
 • Oostzijde een combinatiestrook van 2,3m breed met parkeerplaatsen in grasbeton en opritten in trottoirtegels. 
 • 13 parkeerplaatsen op de combinatiestrook. 
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir. De bestaande breedtes van de opritten zijn aangehouden. 
 • Het trottoir en de opritten worden uitgevoerd in trottoirtegels, de rijbaan wordt uitgevoerd in klinkers. 
 • Kliko-opstelplaatsen op het trottoir aan de westzijde van de straat. 
 • Op het kruispunt met de Michiel de Ruyterstraat komt een plateau. 
 • Op de hoeken bij de plateaus zijn vlakke oversteekplekken voor rolstoelgebruikers. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek. 
 • Het onderhoud van het groen wordt de eerste 3 jaar op een hoger niveau beheerd, dit wordt gefinancierd uit het projectbudget. Na 3 jaar zijn de groenstroken volgroeid en is minder beheer voldoende. 

Uitgangspunten hof algemeen 

 • Het principe van het ontwerp is voor het noordelijk en zuidelijk hof hetzelfde.
 • De sfeer van het hof wordt doorgetrokken over de doorgaande straat. De entrees van de hoven worden aangeduid met een plateau ter attentie. 
 • Trottoir rondom hof 1,80m in klinkers (dezelfde kleur als de rijbaan).
 • Monumentale bomen behouden. 
 • Op een aantal plekken worden nieuwe bomen geplant of bestaande bomen verplaatst. 
 • Het trottoir langs de doorgaande straat in het hof wordt uitgevoerd in halfverharding en los van de rijbaan gelegd. 

Uitgangspunten hof westelijk deel 

 • Rijbaan westelijk deel eenrichtingsverkeer 3,80m breed, afwatering richting het groen. 
 • Parkeren aan de kant van de woningen zoals in de bestaande situatie door langsparkeren en haaksparkeren. Het parkeren wordt uitgevoerd in grasbeton. 
 • Langsparkeren in het groen op TTE rooster (grasparkeren) met een uitstapstrook van 60cm. 
 • 6 extra reguliere parkeerplaatsen ten opzichte van de bestaande situatie. 
 • In het hof wordt onderbeplanting toegepast in combinatie met gras. 

Uitgangspunten hof oostelijk deel 

 • De rijbaan wordt 6m breed, afwatering in het midden (hol profiel). 
 • Haaks parkeren met onderbeplanting rondom parkeerkoffer. 
 • Parkeerplaatsen worden uitgevoerd in TTE rooster (grasparkeren) en hebben aan de achterzijde een uitstapstrook van 60cm.
 • 5 extra reguliere parkeerplaatsen ten opzichte van de bestaande situatie. 

 

Monumentale bomen 

Tijdens de tweede bewonersavond kwam het discussiepunt over de 3 grote bomen op de hofjes nog een keer naar boven. De gemeente heeft de drie bomen onderzocht en komt tot de conclusie dat de bomen blijven staan. De bomen hebben de status monumentaal (Bron: Groene kaart gemeente Meierijstad), daarnaast zijn de bomen gezond, staan ze op een goede plek en dragen bij aan de sfeer en kwaliteit(beeldbepalend) in de hofjes en wijk. Ook dragen de bomen bij aan biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. 

De kwaliteit van de bomen wordt periodiek onderzocht. Mocht in de toekomst de kwaliteit van een boom achteruit gaan is de gemeente hiervan op de hoogte. Dan kan er, mocht dit nodig zijn, actie worden ondernomen. 

 

| Categoriën: | Tags: |

Commentaar

 • Om via deze weg ook even te reageren n.a.v. de info avond denk ik dat we nu al de grootste problemen op kan sommen:- het parkeer probleem staat op nummer 1. volgens mij. Oplossing: schuine insteekvakken creëeren in het middelste gedeelte van het grote plein gedeelte.2. extra drempels / drempels verleggen naar de hoeken waar men de grote pleinen / straten op komen rijden. Daar komen ze bijna op 2 wielen door de bocht.3. Hemelwater afvoer dat is problematisch. En dan bedoel ik dat de straten blank staan (maar dit is al bekend bij jullie)4. De 2 veeel te grote bomen op de grote middenstukken. Vervang deze desnoods voor kleinere. Maar ze zijn van dusdanige grootte dat als er iets mis gaat is dit gewoon niet te overzien.Naar mijn inziens moet dit allemaal goed verwerkt kunnen worden, qua groen voorzieningen en parkeer gelegenheden.En dan heb ik nog 2 persoonlijke toevoegingen.1e Ik zou graag een zebra pad willen zien van looprichting vanuit de Jan van Galenstraat uit naar de school. Daar wordt ook af en toe zooo achterlijk hard gereden tussen alles en iedereen door.2e de bomen bij het kleine gedeelte centreren op de groenstrook zodat de auto's niet volledig ondergescheten worden door die vliegen koeien. Want dat is echt niet normaal.En als GROOTSTE punt willen we dat we serieus genomen worden en niet zoals de vorige keer dat men complete plannen en ideeën had en toen de wethouder erbij kwam alles van tafel geveegd werd. Ma al die moeite en tijd die men erin gestoken had. Daar zijn we / men toch wat huiverig voor. (Het kan maar gezegd zijn)
  10-12-2022 0:05:23 Reageer
 • Ik denk dat wij hier op het plein (nr 40 tm 80) het er allemaal over eens zijn dat er een groot parkeer probleem heerst. Zoals hierboven aangegeven hebben de meeste gezinnen 2 auto's en soms wel meer. Dit zullen er in de nabije toekomst alleen maar meer worden omdat ook de 18+ kinderen een eigen auto willen rijden. Ik snap dat de gemeente meer groen in de wijk wilt maar het parkeerprobleem is echt groot. Mensen moeten hun auto op het gras parkeren omdat alle parkeerplekken bezet zijn (incl het kleine pleintje naast ons staat vol). De 2 grote bomen op het plein geven ons ook wel zorgen. De wortels drukken tegels omhoog en met harde wind houden wij ons hart vast dat er geen grote takken vanaf komen waardoor auto's of daken kunnen beschadigen. Eigenlijk zijn deze bomen de straat ontgroeid ze zijn ontzettend mooi maar wel te groot. Wij zouden het op prijs stellen als hier serieus naar gekeken wordt. Het grasveld hiervoor ligt bezaaid met hondenpoep dat door verschillende hondenbezitters (die niet op ons plein wonen) gewoon niet opgeruimd wordt. Insteek parkeerhavens lijkt ons een juiste en goede oplossing voor ons plein. Het zal een hoop parkeerfrustratie schelen. Bij de laatste straatrenovatie is duidelijk geen rekening gehouden met de parkeerdruk.
  23-11-2022 12:37:54 Reageer
 • Ik denk dat wij hier op het plein (nr 40 tm 80) het er allemaal over eens zijn dat er een groot parkeer probleem heerst. Zoals hierboven aangegeven hebben de meeste gezinnen 2 auto's en soms wel meer. Dit zullen er in de nabije toekomst alleen maar meer worden omdat ook de 18+ kinderen een eigen auto willen rijden. Ik snap dat de gemeente meer groen in de wijk wilt maar het parkeerprobleem is echt groot. Mensen moeten hun auto op het gras parkeren omdat alle parkeerplekken bezet zijn (incl het kleine pleintje naast ons staat vol). De 2 grote bomen op het plein geven ons ook wel zorgen. De wortels drukken tegels omhoog en met harde wind houden wij ons hart vast dat er geen grote takken vanaf komen waardoor auto's of daken kunnen beschadigen. Eigenlijk zijn deze bomen de straat ontgroeid ze zijn ontzettend mooi maar wel te groot. Wij zouden het op prijs stellen als hier serieus naar gekeken wordt. Het grasveld hiervoor ligt bezaaid met hondenpoep dat door verschillende hondenbezitters (die niet op ons plein wonen) gewoon niet opgeruimd wordt. Insteek parkeerhavens lijkt ons een juiste en goede oplossing voor ons plein. Het zal een hoop parkeerfrustratie schelen. Bij de laatste straatrenovatie is duidelijk geen rekening gehouden met de parkeerdruk.
  23-11-2022 12:37:05 Reageer
 • beste mensen,gezien de huidige situatie in de jan van Galenstraat omtrent parkeren en het groen op de twee grote pleintjes is er zeker wel verbetering nodig.ik ga er vanuit dat jullie een irrigatie riool gaan instaleren met een water buffer onder de weg zoals u op de bovenste foto ziet staan er tussen huisnummer 40 en 80 twee hele grote bomen deze nemen al het water op zodat het gras eronder meer dood dan levend is.de achterste vind ik eigenlijk gevaarlijk als deze omvalt raakt hij zeker de huizen aan welke kant ook.verder is de straatverlichting erg verouderd en past eigenlijk niet meer in deze tijd.dan het grootste probleem hier is het Parkeren tegenwoordig heeft bijna elk gezin of huis minimaal 2 of meer auto,s daar is bij een vorige renovatie nooit geen rekening mee gehouden het zou heel wenselijk zijn dat er ipv 20 parkeerplaatsen er minimaal 28 zouden komen dit kun je al realiseren door schuin te parkeren de huidige stoepen iets smaller maken en ook het groen veld in de midden kan kleiner daar het nooit gebruikt wordt door de jeugd die gaan naar het grote veld bij de school en dat verminderd dan weer de kosten van onderhoud.ook onderhouds vriendelijk groen gebruiken zou al veel schelen.met vriendelijke groet,Rene
  30-7-2022 3:55:23 Reageer
 • We zouden graag meer parkeer plaatsen willen op het plein van huisnummers 40 tot en met 80.Kunnen we straks schuin in parkeren? Er is veel parkeer overlast met name na 16.00 uur tot 08.00 uurHoe sluiten jullie de hemelwaterafvoer van de achterkant van de woningen aan op het nieuwe riool. Bijna alle plaatsen achter het huis zijn verhard met tegels of straatstenen.
  25-7-2022 9:50:46 Reageer
  • @Nelly Bolwerk: Beste Nelly, Bedankt voor uw reactie! We zullen uw opmerking over het parkeren noteren en meenemen in het vervolgproces. De hemelwaterafvoer aan de achterkant van de woningen zal niet op het nieuwe riool aangesloten worden. De afkoppelcoach kan hierbij verder ondersteunen met slimme oplossingen. Hopelijk u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
   28-7-2022 0:14:24 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
zeeheldenbuurt
2898