Nieuws

Denk mee over de Cornelis Trompstraat en schoolomgeving in Schijndel

De gemeente Meierijstad is bezig met het maken van een plan voor de omgeving van Het Kwekkeveld en De Vossenberg. We maken ook een ontwerp voor de Cornelis Trompstraat als onderdeel van het project 'Klimaatrobuust Zeeheldenbuurt'. We willen de verkeerssituatie rondom de scholen verbeteren, zodat het aangenaam wonen is voor bewoners en kinderen veilig naar school kunnen.

We nodigen u uit voor een bijeenkomst over de aanpak voor de schoolomgeving en de Cornelis Trompstraat. De bijeenkomst vindt plaats op 20 juni bij De HeerenMeester, Boschweg 120 in Schijndel. We starten om 19.30 uur. Bent u geïnteresseerd? U kunt u hier aanmelden.

Aanleiding
De gemeente werkt al enige tijd aan het project ‘klimaatrobuust’ Zeeheldenbuurt. Klimaatrobuust betekent dat we de straat opnieuw gaan inrichten zodat de wijk beter tegen langdurige droogte of veel neerslag kan. We maken samen met bewoners een ontwerp voor de Zeeheldenbuurt.

Binnen dit project praten we met bewoners van alle straten. Zo ook met de bewoners van de Cornelis Trompstraat. Door de ligging van de basisscholen aan de Cornelis Trompstraat speelt er veel in de straat op het gebied van parkeren en verkeer. Op basis van de gesprekken is besloten om het onderzoek te verbreden en breder te kijken naar de schoolomgeving.

Waar staan we nu?

  • We zijn gestart met het maken van een bredere visie voor de hele schoolomgeving. We onderzoeken of het mogelijk is om de verkeerssituatie rondom de school te verbeteren zodat bewoners een fijne leefomgeving hebben en kinderen veilig naar school kunnen gaan.
  • We hebben gesprekken gevoerd met de school, Woonmeij en de wijkagent.
  • We hebben onderzoek gedaan naar het parkeren rondom de school van bewoners, personeel en ouders. 
  • We hebben gekeken naar de herkomst van de leerlingen en de loop- en fietsroutes in beeld gebracht.
  • Op basis van deze onderzoeken hebben we verschillende mogelijkheden voor de inrichting getekend.  

Wat kunt u verwachten op de bijeenkomst op dinsdag 20 juni?

  • Bij de avond zijn verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig, zoals de projectleider en een medewerker verkeer. Daarnaast is er iemand aanwezig vanuit de school en de wijkagent.
  • U krijgt informatie over de aanleiding van het project en de stand van zaken van het proces.
  • We presenteren u de resultaten van de onderzoeken.
  • We presenteren u de mogelijkheden voor de inrichting van schoolomgeving en de Cornelis Trompstraat. En we horen graag de reacties.
  • U krijgt informatie over het vervolg.

Als u nog vragen heeft kunt u deze richten gemeentelijk projectleider Gerrit Hasperhoven. Of u kunt terecht bij het algemene nummer van de gemeente Meierijstad (140413).

|

Aanmelden nieuwsbrief

zeeheldenbuurt
2898