Nieuws

Komt u naar de startbijeenkomst op 7 december?

Uitnodiging_ZHB

 

We nodigen u uit voor de startbijeenkomst op woensdag 7 december 2022 in ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. De avond start om 19.30 uur. Tijdens deze startbijeenkomst lichten we de aanleiding en het doel toe van het project ‘Zeeheldenbuurt klimaatrobuust’. 
 
U heeft in juli en augustus een vragenlijst kunnen invullen met vragen over wat u belangrijk vindt in uw straat. Op deze avond bespreken we de uitkomsten en vertellen we de spelregels waarbinnen we ontwerpen maken voor de straten. We vertellen ook hoe we de samenwerking met u, de bewoners, gaan organiseren en hoe we samen tot een voorlopig en definitief ontwerp komen.
 
Wat gaan we doen? 
Om de Zeeheldenbuurt klimaatrobuust te maken gaan we de straten, zoveel mogelijk daken en voortuinen afkoppelen van de riolering. Het regenwater van die straten, daken en voortuinen wordt straks via een regenwaterriool afgevoerd. Zo komt er meer ruimte in de bestaande riolering. Het helpt ook om meer groenperken toe te voegen en om minder straatstenen te gebruiken. Al met al wordt op deze manier het totale systeem ‘robuuster’. 
 
We maken plannen voor:

  • de afkoppeling van regenwater.
  • het opknappen van de inrichting van de straten en achterterreinen.
  • het vergroenen van de Zeeheldenbuurt.

 
Hoe gaan we dit doen?
Een straat, die onder handen wordt genomen, gaat helemaal open. De bestaande wegen, parkeervakken, trottoirs en een deel van de groenstroken worden opgebroken. Dit is dan ook een prachtige kans om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Met inrichting bedoelen we; waar komt een trottoir, waar komen parkeerplaatsen en hoe kan het groener? Sommige zaken liggen vast, maar u heeft ook ruimte om inbreng te geven. U kunt samen met uw buren en ons meedenken over de nieuwe inrichting. 
 
We hopen u te zien op woensdag 7 december in ’t Spectrum!
 
 

|

Aanmelden nieuwsbrief

zeeheldenbuurt
2898