Nieuws

Komt u ook tegels wippen?

Samen met u gaan we de Zeehel­denbuurt ‘klimaatrobuust’ maken. Klimaatrobuust betekent dat we de straat opnieuw gaan inrichten zodat de wijk beter geschikt is om extreme droogte of neer­slag op te vangen. Het helpt ook om meer groenperken toe te voegen en om minder straatstenen te gebruiken. Het is belangrijk om onze leefomgeving aan te passen. Wat gaan we aanpassen? 

  • We maken een plan voor de afkoppeling van regenwater. 
  • We maken een plan voor het opknappen van de inrichting van de straten en achterterreinen. 
  • We maken een plan voor het vergroenen van de Zeeheldenbuurt. 

 
Aftrap van het project 
We maken een leuke start met het project in uw wijk. We gaan de wijk in en starten met het vergroenen van een paar plekken in de wijk. Met een kar vol met plantjes, pootaarde, gereedschap plus een enthou­siast team komen we tegels wippen! Dat doen we graag samen met u, uw buren en uw kinderen! Iedereen mag meedoen. We rijden door alle straten en gaan op een paar plekken plantjes poten. Het houdt niet op bij de straat. U mag ook een plantje komen halen om te planten in uw eigen geveltuin of (voor)tuin. Wees er snel bij, want op = op! 
 
Komt dat zien! We rijden door de wijk op woensdag 9 november van 14.00 - 17.00 uur en op zaterdag 12 november van 12.00 - 16.00 uur. Voor beide dagen geldt dat de eindtijd onder voorbehoud is van het weer. Beide dagen starten we op de Cornelis Tromp­straat in de buurt van de Basisschool ’t Kwekkeveld. De route die we rijden door de wijk staat niet vast, maar we zorgen dat u ons hoort als we bij u in de straat zijn.
 
Startbijeenkomst 
Op woensdag 7 december is de startbijeen­komst in het ’t Spectrum in Schijndel om 19.30 uur. U ontvangt tegen die tijd nog een herinnering. Tijdens deze startbijeenkomst leggen we uit waarom dit project in de Zee­heldenbuurt nodig is en wat we willen bereiken. U heeft in juli een vragenlijst in kunnen vullen met vragen over wat u belangrijk vindt in uw straat. 
Op deze avond bespreken we de uit­komsten en vertellen we de spelregels waarbinnen we ontwerpen voor de straten gaan maken. We vertellen ook hoe we de samenwerking met u, de bewoners, gaan organiseren en hoe we samen tot een voorlopig en definitief ontwerp komen. 

U kunt de folder hier bekijken.
 

|

Bijlage

  1. Uitnodigingtegelwippen_V2.pdf 3-11-2022 12:50:21

Aanmelden nieuwsbrief

zeeheldenbuurt
2898