Achterterreinen

Achterterreinen gebied G

Definitief ontwerp

Voor het achterterrein is een definitief ontwerp getekend. Zoals ook in de brief vermeld zijn uw wensen, voor zover mogelijk, meegenomen in de nieuwe ontwerptekeningen. 

U ziet in de gallerij foto’s van de bestaande situatie. Ook ziet u het definitief ontwerp voor het achterterrein. 

Uitgangspunten

  • Het achterterrein wordt uitgevoerd in een verharding die voornamelijk gesloten is maar met een open voeg. Dit betekent dat het achterterrein goed toegankelijk is en goed overloopbaar is, maar eventueel water kan wel deels de grond in trekken. Ook krijgt het achterterrein een groenere sfeer omdat er tussen de voegen gras kan groeien. Een voorbeeld is te zien in de stalenkaart.
  • De toerit naar het achterterrein wordt soms uitgevoerd met een 'karrenspoor'. Het karrenspoor, de middelste strook waar geen autobanden komen, is gemaakt van een meer open verharding. Hierdoor heeft de toerit een groene uitstraling maar blijft het wel goed toegankelijk. 
  • Het achterterrein wordt zo veel mogelijk hol aangelegd met de afwatering in het midden. Het aantal en de locatie van de kolken worden in het bestek bepaald.
  • Overhoeken en stukken waar geen auto komt wordt groen uitgevoerd met onderbeplanting. 
  • Delen achterterrein waar geen auto's (kunnen) komen worden uitgevoerd in 30x30 trottoirtegels net als de rest van de achterpaden. 
| Categoriën: | Aantal keer vertoont: (110)

Commentaar

  • Na het bestuderen van de definitieve tekening van het hofje noord/oost zie ik dat op de daarbij behorende tekening van het achterpad (G) met de garages 46/01 t/m 46/04 verharding getekend is met een groenstrook langs de afrastering van huisnr 48. Het is mij niet helemaal duidelijk of dat open bestrating is of dat het een begroeide groenstrook is met struiken. Als het een groenstrook is met struiken dan hebben wij moeilijkheden met het uitrijden van de garages. Weliswaar kan men dan hier geen auto parkeren maar het probleem is hetzelfde.
    27-11-2023 8:10:36 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
zeeheldenbuurt
2898