Achterterreinen

Achterterreinen gebied C

Definitief ontwerp

Voor het achterterrein is een definitief ontwerp getekend. Zoals ook in de brief vermeld zijn uw wensen, voor zover mogelijk, meegenomen in de nieuwe ontwerptekeningen. 

U ziet in de gallerij foto’s van de bestaande situatie. Ook ziet u het definitief ontwerp voor het achterterrein. 

Uitgangspunten

 • Het achterterrein wordt uitgevoerd in een verharding die voornamelijk gesloten is maar met een open voeg. Dit betekent dat het achterterrein goed toegankelijk is en goed overloopbaar is, maar eventueel water kan wel deels de grond in trekken. Ook krijgt het achterterrein een groenere sfeer omdat er tussen de voegen gras kan groeien. Een voorbeeld is te zien in de stalenkaart.
 • De toerit naar het achterterrein wordt soms uitgevoerd met een 'karrenspoor'. Het karrenspoor, de middelste strook waar geen autobanden komen, is gemaakt van een meer open verharding. Hierdoor heeft de toerit een groene uitstraling maar blijft het wel goed toegankelijk. 
 • De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in een meer open verharding, net zoals het karrenspoor.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk aan de bestaande situatie. 
 • Het achterterrein wordt zo veel mogelijk hol aangelegd met de afwatering in het midden. Het aantal en de locatie van de kolken worden in het bestek bepaald.
 • Overhoeken en stukken waar geen auto komt wordt groen uitgevoerd met onderbeplanting. 
 • Delen achterterrein waar geen auto's (kunnen) komen worden uitgevoerd in 30x30 trottoirtegels net als de rest van de achterpaden. 
| Categoriën: | Aantal keer vertoont: (183)

Commentaar

 • Geen groenstrook aanbrengen aan achterzijde tuinen, grenzend aan huisnummers 29 en 31. Het ontneemt de mogelijkheden om fatsoenlijk in te kunnen draaien met de auto in de garage’s. Tevens kunnen we geen loopdeur meer aanbrengen in de nieuw te plaatsen gevelmuur/ schutting.
  29-11-2023 13:01:04 Reageer
  • @Fam. vd Spank: Beste familie vd. Spank. We hebben de draaicirkels getest vanuit de garages. Aan de hand hiervan hebben we de groenstroken wat aangepast, een deel is vervangen door grasbeton en de hoeken van de groenvakken zijn afgerond. Hierdoor zou het in / uitrijden van de auto uit de garage geen probleem moeten zijn. Daarnaast kan afhankelijk van de nieuw te plaatsen schutting met poort een looppad aangelegd worden door het groen. Tegen de tijd dat dit uitgevoerd wordt kan dit meegenomen worden in het ontwerp. Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.
   24-1-2024 5:41:19 Reageer
 • Dringend verzoek om de parkeerplaatsen niet naar het midden van het pleintje te verschuiven. Parkeerplaatsen ligging in de huidige situatie is prima. Garageboxen zijn hierdoor prima bereikbaar ook met aanhangwagen. Ook blijft het pleintje overzichtelijker en veiliger voor schoolgaande kinderen die van dit pleintje gebruik maken om naar de basisschool te lopen. Om het pleintje te vergroenen kan gedacht worden aan parkeervakken met grasbeton. Geen aparte groenvakken creëren!
  18-4-2023 0:16:13 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
zeeheldenbuurt
2898